De Optocat Mk2 is een prachtig interface, wat voor galvanische scheiding zorgt voor zowel audio als serieel. Echter aangesloten op de FT-817 wordt de accu van deze transceiver leeggetrokken als hij uitstaat. Hieronder een kleine modificatie van de Optocat waarbij deze wordt uitgerust met een schakelaar.De Yaesu FT-817 is uitgerust met een computer interface aansluiting (CAT). Deze aansluiting kan worden gebruikt voor het besturen van de transceiver door een computer programma, en ook voor het uitlezen van de frequentie door een logboek programma. Een andere reden om de FT-817 met een computer te verbinden is voor het gebruik van digitale communicatie modes zoals bijv. PSK31 en WSJT.
Het volledig galvanisch scheiden van computer en transceiver is heel belangrijk. De Optocat Mk2 van EZ Kits is een van de weinige interfaces waarbij zowel de audio als de seriele besturing gescheiden zijn.
Voor het galvanisch scheiden van de seriele data lijnen, RTS/DTR (PTT en keyer) lijnen, zijn opto-isolators toegepast. Voor het scheiden van de audio signalen zijn hoogkwaliteit 1 op 1 telecom transformators toegepast. Deze transformators hebben een brede doorlaat karakteristiek.
Voor een volledige galvanische scheiding wordt de primaire kant van de opto-isolators gevoed uit de computer en de secundaire uit de FT-817. Bij dit laatste zit een addertje onder het gras, daar de voedingsspanning achter op de dataconnector van de FT-817 niet uitgeschakeld wordt als de transceiver uitgezet wordt blijven de opto-isolators onder spanning staan en trekken zo in een dag of twee het accupak van de FT-817 leeg. Dus als hij niet gebruikt wordt moet de Optocat losgekoppeld worden. Om dit niet steeds te hoeven doen heb ik de Optocat uitgerust met een schakelaar en led.
Hieronder een paar plaatjes van de modificatie.