In onderstaande wordcloud staan de zoektermen van de Radio Amateur Tijdschriften Index die in 2021 gebruikt zijn. Hoe groter het woord, hoe meer er op gezocht werd. Wat opvalt is dat er naast bekende termen als voeding, transverter of sdr, ook veel gezocht werd op de roepletters van bekende amateurs, met PA0SSB die ons vorig jaar helaas ontvallen is in de top.