De Inhoudsopgave van radio amateur tijdschriften, met voorheen alleen deels CQ-PA en Electron is nu uitgebreid met de inhoudsopgave van de QRP Nieuwsbrief vanaf 2005. Mijn hartelijke dank gaat hierbij uit naar Aad, PE1HTJ, die deze index heeft samengesteld, en mij als platte tekstfile aangeleverd. Met een beetje Python programmeren kon ik hem converteren naar SQL en importeren in de database.

Bijdragen aan de index zijn hartelijk welkom. Met name de inhoud van Electron 2015 tot heden en CQ-PA 1989 tot nu wordt node gemist. Als u een index hiervan, of van andere voor radio amateurs interresante tijdschriften heeft, en deze beschikbaar wilt maken aan uw medeamateurs via deze database, neem dan contact op via de contactknop bovenaan de pagina. Ik ben redelijk flexibel m.b.t. het format waarin de gegevens aangeboden worden. Een platte tekst file met een record per regel volstaat in de meeste gevallen.

Naar de database ->