De Inhoudsopgave van radio amateur tijdschriften, met voorheen alleen deels CQ-PA en Electron is nu uitgebreid met de inhoudsopgave van de QRP Nieuwsbrief vanaf 2005. Mijn hartelijke dank gaat hierbij uit naar Aad, PE1HTJ, die deze index heeft samengesteld, en mij als platte tekstfile aangeleverd. Met een beetje Python programmeren kon ik hem converteren naar SQL en importeren in de database.

Bijdragen aan de index zijn hartelijk welkom. Met name de inhoud van Electron 2015 tot heden en CQ-PA 1989 tot nu wordt node gemist. Als u een index hiervan, of van andere voor radio amateurs interresante tijdschriften heeft, en deze beschikbaar wilt maken aan uw medeamateurs via deze database, neem dan contact op via de contactknop bovenaan de pagina. Ik ben redelijk flexibel m.b.t. het format waarin de gegevens aangeboden worden. Een platte tekst file met een record per regel volstaat in de meeste gevallen.

Naar de database ->

Door omstandigheden was de Electron database in 2014 voor het laatst geupdate. Inmiddels heb ik op de VERON Dag voor de Radio Amateur op zaterdag 4 november 2017 de meest recente  Electron CD's aangeschaft. Tot mijn teleurstelling stond de ARTIVIN database niet meer op de CD's van 2015 en 2016. Ik heb daarom nu alleen de inhoud van 2014 - januari 2015 kunnen toevoegen.

Verder wil ik u als gebruiker vragen uw mening te geven. Ik heb tot nu toe behoorlijk wat energie in deze service gestopt en wil graag een idee hebben hoe zinvol dit is voor de Nederlandse radioamateur.
Graag uw reactie via de 'contact' knop hierboven. Veel zoekplezier!
 

Naar de database ->

De oude website was verouderd en niet responsive. Deze nieuwe website is in een fris jasje gestoken met een betere indeling. Door de website te bouwen met responsive design is de lay-out en gebruiksvriendelijkheid optimaal op elk apparaat.
To better meet your expectations, and improve user experience, our website has been completely revamped ! A new refreshing design, an improved user experience and a "Responsive" website allowing to browse on the device of your choice : computer, tablet or mobile phone.
Op de VERON dag voor de RadioAmateur op zaterdag 7 november 2015 (DvdRA 2015) heb ik op de zelfbouwtentoonstelling een paar projecten voor de jeugd laten zien en mijn PSoC SDR experiment.Hieronder het volledige verhaal.